Bài đăng

Cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay

Cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayAuthors: Trần, Thị Kim DungKeywords: Chính quyền cơ sở;Cán bộ;Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Công chứcIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6812Language: otherAppears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện

Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnAuthors: Phạm, Anh Tuấn
Đào, Trí ÚcKeywords: Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Khiếu nạiIssue Date: 2011Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 17 tr.Abstract: Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận cơ bản về giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính, hoạt động giải quyết khiếu nại ở nƣớc ta nói chung thông qua các báo cáo tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại hành chính hàng năm; nguyên nhân của thực trạng đó; Đánh giá thực trạng Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Đƣa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục nhằm góp phần đổi mới Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật về khiếu nại hành chính, nâng cao hiệu quả của Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chínhURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6054Language: otherAppears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình

Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh BìnhAuthors: Dương, Thị TươiKeywords: Pháp luật Việt Nam;Ninh Bình;Luật hành chính;Cải cách hành chính;Thủ tục hành chínhIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 15 tr.Abstract: Nghiên cứu những vấn đề chung nhất về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Nghiên cứu rà soát các văn bản pháp luật là cơ sở thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình. Nghiên cứu thống kê các văn bản pháp luật là cơ sở thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại UBND tỉnh Ninh Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND tỉnh Ninh Bình, qua đó có tham khảo kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính của một số tỉnh thành trong cả nước. Đưa ra các phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính tại UBND tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011- 2020.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_1…

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc NinhAuthors: Vũ, Như Quỳnh
Đặng, Minh TuấnKeywords: Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Quản lý nhà nước;Quỹ tín dụng nhân dânIssue Date: 2013Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 8 tr.Abstract: Tổng quan về quản lý nhà nước, quỹ tín dụng và một số vấn đề về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động QTDND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tìm ra nguyên nhân nếu hoạt động Quỹ tín dụng chưa đạt hiệu quả cao. Đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động QTDND phù hợp với thực trạng hoạt động tín dụng và điều kiện phát triển của Bắc Ninh: Đổi mới phương pháp triê ̉ n khai cơ chê ́ , chính sách , văn bản pháp luật; Kiê ̣ n toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cán bộ tại Chi nhánh; Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước của Chi nhánh NHNN tỉnh Bắc Ninh đối với các…

Kiểm tra và xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kiểm tra và xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh HóaAuthors: Doãn, Đình Tiến
Nguyễn, Hoàng AnhKeywords: Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Quy phạm pháp luật;Hội đồng Nhân dân;Ủy ban nhân dânIssue Date: 2013Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 23 tr.Abstract: Tổng hợp những thành tựu lý luận cơ bản về hoạt động ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Phân tích thực trạng hoạt động ban hành, kiểm tra VBQPPL của chính quyền địa phương qua khảo sát thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa, từ đó rút ra các kết luận đánh giá và kinh nghiệm đúc kết. Xây dựng và kiến giải các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm tra VBQPPL của chính quyền địa phươngURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6064Language: otherAppears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định

Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam ĐịnhOther Titles: The quality of the civil servants of state administration in provincial level – though practice of Nam Dinh provinceAuthors: Bùi, Trung KiênKeywords: Nam Định;Công chức hành chính;Pháp luật Việt Nam;Luật hành chínhIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 116 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4769Language: otherAppears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chính

Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chínhAuthors: Vũ, Thị Thu ThuỷKeywords: Lịch sử nhà nước;Quyết định hành chính;Pháp luật Việt Nam;Luật hành chínhIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5821Language: otherAppears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)