Bài đăng

Quyền bình đẳng về việc làm trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

Quyền bình đẳng về việc làm trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Nguyễn, Lan Nguyên, người hướng dẫn
Ngô, Thị Bích QuyênKeywords: Quyền bình đẳng;Pháp luật quốc tế;Pháp luật Việt Nam;Việc làm;Quyền con ngườiIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: 133 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52607Appears in Collections:LAW - Master Theses

Quyền được bảo vệ đời tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền được bảo vệ đời tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Huyền TrangKeywords: Quyền con người;Bảo vệ đời tư;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật quốc tếIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5879Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ emAuthors: Nguyễn, Thị Vân AnhKeywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Lao động trẻ em;Pháp luật quốc tếIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5901Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ emAuthors: Nguyễn, Thị Vân AnhKeywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Lao động trẻ em;Pháp luật quốc tếIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5930Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quyền bình đẳng về việc làm trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền bình đẳng về việc làm trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt NamAuthors: Ngô, Thị Bích QuyênKeywords: Quyền bình đẳng;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật quốc tế;Việc làm;Quyền con ngườiIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5918Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đô thị ở Việt Nam

Pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đô thị ở Việt NamOther Titles: The legislation on planning and land use planning in urban management in VietnamAuthors: Phạm, Thị HuyênKeywords: Luật đất đai;Quy hoạch đất đai;Quản lý đô thị;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGHNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6312Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải

Pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hảiAuthors: Nguyễn, Thanh LoanKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hàng hải;Luật Quốc tế;Bảo hiểm thân tàu;Thương mại hàng hảiIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6736Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)