Bài đăng

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Kim AnhKeywords: Luật kinh tế;Giải quyết tranh chấp;Lao động cá nhân;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 8 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6113Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo pháp luật dân sự Việt NamAuthors: Giang, Văn ThịnhKeywords: Pháp luật Việt Nam;Bồi thường thiệt hại;Luật dân sự;Tố tụng dân sựIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 8 tr.Abstract: Nghiên cứu khái quát pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra của Việt Nam từ nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau như lịch sử phát triển từ thời phong kiến cho đến hiện nay và thực trạng pháp luật về vấn đề này.Phân tích và xác định rõ những yếu tố quan trọng của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra, bao gồm căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường khi công trình đang xây dựng hoặc khi công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng. Luận văn nêu ra phương hướng và những giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựn…

Tập đoàn kinh tế nhà nước tại Việt Nam - Bản chất pháp lý và vấn đề xây dựng khung pháp luật điều chỉnh

ập đoàn kinh tế nhà nước tại Việt Nam - Bản chất pháp lý và vấn đề xây dựng khung pháp luật điều chỉnhAuthors: Nguyễn, Hương LyKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Khung pháp lý;Kinh tế nhà nước;Tập đoàn kinh tếIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6428Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quyền của người lập di chúc theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Quyền của người lập di chúc theo pháp luật Việt Nam hiện hànhOther Titles: The rights of the testator under the current laws of VietnamAuthors: Nguyễn, Thị Trà MyKeywords: Di chúc;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sựIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGHNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6446Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà NộiAuthors: Lê, Thị YếnKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Bồi thường;Đất đai;Hà NộiIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6447Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Cấm và hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt Nam

Cấm và hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt NamAuthors: Phạm, Thị Thu HươngKeywords: Luật lao động;Đình công;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 21 tr.Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về đình công, cấm, hạn chế đình công, sự cần thiết phải ban hành pháp luật về cấm, hạn chế đình công. Nghiên cứu vấn đề cấm đình công trong pháp luật lao động Việt Nam: nhóm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích; nhóm doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân và nhóm doanh nghiệp an ninh, quốc phòng không được đình công. Tìm hiểu vấn đề hạn chế đình công trong pháp luật lao động Việt Nam thông qua các quy định về điều kiện hợp pháp của cuộc đình công, đối tượng có quyền đình công, phạm vi đình công, chủ thể lãnh đạo đình công, thời điểm có quyền đình công, quy định về trình tự và thủ tục chuẩn bị đình công. Nêu một số giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi của các quy định về cấm, hạn c…

Các biện pháp pháp lý hạn chế trục lợi bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

Các biện pháp pháp lý hạn chế trục lợi bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nayOther Titles: Legal measures to restrict life insurance fraud in the current period in VietnamAuthors: Âu, Thị Diệu LinhKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Bảo hiểm nhân thọ;Phúc lợi xã hộiIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 89 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8672Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)