Bài đăng

Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam

Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Authors: Nguyễn, Minh Đoan, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mai HiênKeywords: Pháp luật Việt Nam;Phụ nữ;Quyền công dânIssue Date: 2008Publisher: Khoa LuậtAbstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quyền của phụ nữ và pháp luật về quyền của phụ nữ ở Việt Nam. Phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về các quyền của phụ nữ Việt Nam trong một số lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, đào t (...)
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50983Appears in Collections:LAW - Master Theses

Pháp luật về thành lập và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Pháp luật về thành lập và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 58 30Authors: Lê, Thị Thu Thuỷ , người hướng dẫn
Huỳnh, Ngọc NghiêmKeywords: Luật kinh tế;Công ty cho thuê tài chính;Luật doanh nghiệp;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2011Publisher: Khoa LuậtAbstract: 105 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu thực trạng pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty CTTC (cho thuê tài chính) ở Việt Nam và đề ra những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty CTTC, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động C (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50465Appears in Collections:LAW - Master Theses

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Authors: Nguyễn, Minh Mẫn , Người hướng dẫn
Đỗ, Đức HiểnKeywords: Văn bản công chứng;Công chứng;Pháp luật Việt Nam;Giá trị pháp lýIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: 92 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Làm rõ và có hệ thống hơn cơ sở lý luận về giá trị pháp lý của văn bản công chứng. Phân tích nội dung, đánh giá thực trạng pháp luật về giá trị pháp lý của văn bản công chứng, những bất cập, hạn chế, nhất là trong việc áp dụng pháp luật trên thực tế còn nh (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52787Appears in Collections:LAW - Master Theses

Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Phạm, Hồng QuânKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Vụ án hình sự;Giai đoạn điều tra;Viện Kiểm sát;Hải PhòngIssue Date: 2012Publisher: Khoa LuậtAbstract: 124 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm soá (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51526Appears in Collections:LAW - Master Theses

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị PhaKeywords: Luật dân sự;Quyền sở hữu công nghiệp;Bảo hộ nhãn hiệu;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2011Publisher: Khoa LuậtAbstract: 120 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về hành vi xâm phạm quyền SHCN (Sở hữu công nghiệp) đối với nhãn hiệu, đánh giá pháp luật hiện hành quy định về hành vi này và thực trạng xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn th (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51702Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Authors: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Hồ, Đại ThứcKeywords: Chống nhà nước;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2009Publisher: Khoa LuậtAbstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích một cách có hệ thống và tương đối toàn diện những vấn đề lý luận về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý đặc trưng. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tội tuyên truyề (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51621Appears in Collections:LAW - Master Theses

Quản lý cán bộ, công chức cấp quận qua thực tiễn tại địa bàn quận Hai Bà Trưng

Quản lý cán bộ, công chức cấp quận qua thực tiễn tại địa bàn quận Hai Bà Trưng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01Authors: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn
Nguyễn, Lan HươngKeywords: Quản lý nhà nước;Công chức;Cán bộ;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: 227 tr. + CD - ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50072Appears in Collections:LAW - Master Theses